top of page

ALGEMENE
VOORWAARDEN

Versie 2022

 

Bij het maken van een afspraak gaat het bruidspaar akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

 

Artikel 1: Videograaf

’t Bruidssouvenirtje zal met professionele apparatuur de huwelijksreportage van het bruidspaar verzorgen. De videograaf zal op tijd op de locaties aanwezig zijn en niet eerder vertrekken dan afgesproken is. 

 

Artikel 2: Uitvoering van de opdracht

1. ’t Bruidssouvenirtje zal de opdracht naar beste inzicht uitvoeren. 

2. ‘t Bruidssouvenirtje levert de film af in haar eigen gehanteerde stijl. 

3. De beelden worden gemonteerd tot een trouwfilm met een lengte van 7 tot 10 minuten. De trailer edit heeft een lengte van 2-3 minuten. 

 

Artikel 3: Offerte en aanbetaling

1. Bij reservering van de trouwdatum worden de wensen besproken en volgt een offerte. 

2. Er geldt een aanbetaling van 100 euro zodra jullie trouwdatum vaststaat. 

3. Het bruidspaar dient binnen 14 dagen per mail akkoord te gaan met de offerte en de aanbetaling te voldoen.  

4. Bij annuleren van de overeenkomst door het bruidspaar na akkoord van de offerte houdt ‘t Bruidssouvenirtje de reserveringskosten van 100 euro.

5. Voor bijzondere data zoals feestdagen gelden tarieven met toeslagen.

 

Artikel 4: Kosten en betaling

1. Alle bedragen zijn exclusief btw, vanwege de kleine ondernemersregeling.

2. Reiskosten tot 50 km (vanaf postcode 5409 RD) zitten bij het filmarrangement in.

3. Na aanlevering van de trouwfilm zal ’t Bruidssouvenirtje het verschuldigde bedrag in een factuur toesturen. 

4. Het bruidspaar heeft een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. 

 

Artikel 5: Levering van producten

1. ’t Bruidssouvenirtje levert het standaard filmarrangement en (eventueel) de overeengekomen optionele extra’s.

2. ’t Bruidssouvenirtje hanteert na de trouwdag een maximale levertijd van 10 weken.

3. Uiterlijk een week na de trouwdag stuurt ’t Bruidssouvenirtje het bruidspaar een trailer-edit toe, waarin de hoogtepunten van de bruiloft terugkomen. 

4. De trouwfilm en overige producten worden op een luxe usb-stick aangeleverd. 

5. Bij elke offerte is één correctieronde in de montage (enkel de trailer en korte film) inbegrepen, bedoeld voor kleine correcties. Indien de doorgegeven correcties meer dan twee uur in beslag zullen nemen, zullen de overige uren na overleg gefactureerd worden.

 

Artikel 6. Muziekgebruik

1. ’t Bruidssouvenirtje maakt gebruik van rechtenvrije muziek en muziek waar een licentie voor gekocht is. 

2. De kosten voor deze geliceerde muziek zitten bij het arrangement in. 
3. Wanneer het bruidspaar speciale muziekwensen heeft, zoals een bepaald nummer, gaat dit in overleg. 

4. Wanneer gekozen wordt voor populaire muziek, mag de film niet op social media of andere platformen worden verspreid.

’t Bruidssouvenirtje zal voor de kortere trailer-edit alternatieve muziek gebruiken, zodat deze wel gedeeld kan worden. 

 

Artikel 7: Auteursrecht en privacy

1. Het auteursrecht van de film berust bij ’t Bruidssouvenirtje. 

2. De geleverde producten mogen door het bruidspaar vrij worden gebruikt, tenzij anders overeengekomen. 

3. Commercieel gebruik van de film gaat in overleg. 

4. De film mag niet door anderen dan ’t Bruidssouvenirtje bewerkt worden. 

5. ’t Bruidssouvenirtje zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden.

 

Artikel 8: Ziekte

1. In geval van ziekte of ernstige omstandigheden waardoor 't Bruidssouvenirtjede de opdracht zelf niet kan uitvoeren, doet ze haar uiterste best om een vervangend videograaf te vinden. Die werkt in dezelfde stijl en 't Bruidssouvenirtje zal de beelden vervolgens zelf bewerken.
2. Mocht 't Bruidssouvenirtje niet niet in staat zijn om een vervanger te vinden, heeft het bruidspaar geen recht op aansprakelijkheid.
3. In dat geval krijgt het bruidspaar de aanbetaling van 100 euro terug.

 

Artikel 9: Portretrecht

1. ‘t Bruidssouvenirtje behoudt zich het recht de beelden te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder de website, portfolio, social media en in drukwerk. 

2. Afwijkende afspraken worden via de mail of schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 10: Wijzigingen van de algemene voorwaarden

1. ‘t Bruidssouvenirtje behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen worden tijdig door ’t Bruidssouvenirtje aan het bruidspaar medegedeeld.

bottom of page