top of page
Trailer.00_03_01_20.Still006.jpg

ALGEMENE
VOORWAARDEN

Bij het accepteren van de opdracht gaat het bruidspaar akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Uitvoering van de opdracht

1. ‘t Bruidssouvenirtje verricht de volgende werkzaamheden voor de opdrachtgever: vastleggen van momenten op video zoals afgesproken en doet er alles aan een product naar wens af te leveren. De videograaf zal op tijd op de locaties aanwezig zijn en niet eerder vertrekken dan afgesproken is.

2. ‘t Bruidssouvenirtje zal de opgenomen beelden monteren en bewerken naar beste inzicht, hierbij rekening houdend met de wensen van de opdrachtgever die zijn afgesproken. Het blijft echter een subjectief product en derhalve kan de opdrachtgever nooit als reden van niet betalen van de factuur opgeven dat het eindproduct niet volledig naar wens is.

3. Technische apparatuur kan kapot gaan of in gebreke blijken te zijn geweest tijdens het filmen. Bij defecte apparatuur of bestanden kan de opdrachtgever geen schadevergoeding eisen.
't Bruidssouvenirtje heeft op de bruiloft minimaal twee camera’s mee, zodat risico’s met apparatuur zo veel mogelijk worden uitgesloten.

4. ‘t Bruidssouvenirtje levert de film af in haar eigen gehanteerde stijl.
5. De beelden worden gemonteerd tot een trouwfilm met een lengte van 7 tot 8 minuten. De trailer edit heeft een lengte van 2-3 minuten.

 

Levering van producten

1. ’t Bruidssouvenirtje levert het standaard filmarrangement en (eventueel) de overeengekomen optionele extra’s.
2. ’t Bruidssouvenirtje hanteert na de trouwdag een geschatte levertijd van 10 weken.
3. Uiterlijk een week na de trouwdag stuurt ’t Bruidssouvenirtje het bruidspaar een teaser-edit toe, waarin de hoogtepunten van de bruiloft terugkomen.

4. De trouwfilm en overige producten worden op een luxe usb-stick aangeleverd. Bij verzending van bestellingen per post is ‘t Bruidssouvenirtje niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.
5. Na levering vindt er op verzoek één correctieronde plaats. Correcties dienen binnen 10 dagen na levering van de trouwvideo doorgegeven te worden. Indien de doorgegeven correcties meer dan twee uur in beslag zullen nemen, zullen de overige uren na overleg gefactureerd worden.

 

Muziekgebruik

1. ’t Bruidssouvenirtje maakt gebruik van muziek waar een licentie voor gekocht is. De kosten voor deze geliceerde muziek zitten bij het arrangement in.

2. Wanneer het bruidspaar speciale muziekwensen heeft gaat dit in overleg.

3. Wanneer gekozen wordt voor bekende muziek, mag de video niet online gebruikt worden. Voor privégebruik wel. ’t Bruidssouvenirtje zal voor de teaser-edit alternatieve muziek gebruiken, zodat deze wel online gedeeld kan worden.

Betaling

1. Bij reservering van de trouwdatum worden de wensen besproken en volgt een offerte.
2. Na akkoord van de offerte en na een aanbetaling van 200 euro zal ‘t Bruidssouvenirtje de afgesproken datum en tijd van de bruiloft vrijhouden en geen andere boekingen inplannen. 3. Bij annuleren van de overeenkomst door het bruidspaar na akkoord van de offerte houdt ‘t Bruidssouvenirtje de reserveringskosten van 200 euro.
4. Voor bijzondere data zoals feestdagen gelden tarieven met toeslagen.
5. Alle bedragen zijn exclusief bt
w, vanwege de kleine-ondernemersregeling.
6. Overige reiskosten bedragen 0,40 ct. per km
7. Na aanlevering van de trouwfilm zal ’t Bruidssouvenirtje het verschuldigde bedrag in een factuur toesturen. Het bruidspaar heeft een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. 8. Bij het niet tijdig betalen van de factuur gelden de volgende termijnen en kosten:
Eerste herinnering: 15 dagen na verloop van de factuurdatum, geen extra kosten
Tweede herinnering na 26 dagen, 25 euro administratiekosten en wettelijk verplichte rente. Derde herinnering: na 32 dagen, 25 euro administratiekosten en
wettelijk verplichte rente. Hierna wordt een incassobureau ingeschakeld en worden de kosten verhaald op de opdrachtgever.

 

Bijzondere bepalingen

1. Op de trouwdag dient het bruidspaar te zorgen voor de benodigde maaltijden voor de videograaf.

2. De reiskosten die buiten het pakket vallen komen voor rekening van het bruidspaar. Overige reiskosten bedragen 0,40 ct. per km

3. Indien de reistijd tot de trouwlocatie enkele reis meer dan 1,5 uur bedraagt kan een voor- of na overnachting nodig zijn. In dat geval dient het bruidspaar, in overleg, te zorgen voor een hotelovernachting.

Auteursrecht en portretrecht

1. Het auteursrecht van de film berust bij ’t Bruidssouvenirtje. Deze filmbeelden mogen niet zonder overleg gedeeld worden met derden of worden doorverkocht.
2. Commercieel gebruik van de film gaat in overleg.
3. De film mag niet door anderen dan ’t Bruidssouvenirtje bewerkt worden.

4. ‘t Bruidssouvenirtje behoudt zich het recht de beelden te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder de website, portfolio, social media en in drukwerk. Indien het bruidspaar daar bezwaar tegen heeft, wordt dit mondeling of schriftelijk vastgelegd.
 

Ziekte

1. In geval van ziekte of ernstige omstandigheden waardoor 't Bruidssouvenirtje de de opdracht zelf niet kan uitvoeren, doet ze haar uiterste best om een vervangend videograaf te vinden. Die werkt in dezelfde stijl en 't Bruidssouvenirtje zal de beelden vervolgens zelf bewerken.
2. Mocht 't Bruidssouvenirtje niet niet in staat zijn om een vervanger te vinden, heeft het bruidspaar geen recht op aansprakelijkheid.

3. In dat geval krijgt het bruidspaar de aanbetaling terug.
 

Wijzigingen van de algemene voorwaarden

1. ‘t Bruidssouvenirtje behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.

2. Wijzigingen worden tijdig door ’t Bruidssouvenirtje aan het bruidspaar medegedeeld.

bottom of page